Kancelaria Radcy Prawnego Aldona Paluch Radca Prawny Mediator

Kancelaria Radcy Prawnego Aldona Paluch Radca Prawny Mediator

Opinie prawne

 

Na życzenie klienta Kancelaria przygotowuje opinie prawne. W zależności od specyfiki i złożoności przedmiotu opinii może być ona mniej lub bardziej obszerna i kompleksowa, przy uwzględnieniu aktualnych przepisów prawa, doktryny i orzecznictwa sądowego.

Opinie sporządzane są w celu wyjaśnienia problemów prawnych oraz przedstawienia propozycji rozwiązań. 

Przykładowo opinia może przedstawić:

  • kwalifikację prawną konkretnego stanu faktycznego sprawy w świetle aktualnych przepisów prawnych, orzecznictwa sądowego, doktryny,
  • analizę prawną danego dokumentu np. projektu umowy, decyzji administracyjnej, oświadczeń woli,
  • interpretację przepisów prawnych, uwzględniających przewidywane skutki prawne konkretnego stanu faktycznego sprawy,
  • obiektywną analizę prawną i faktyczną w konkretnej sprawie sądowej, z uwzględnieniem nowych propozycji argumentacji zajętego stanowiska lub strategii procesowej

oraz wskazać propozycje rozwiązań prawnych dotyczących danej procedury prawnej np. nabycia danej spółki, współwłasności nieruchomości, sporządzenia umowy majątkowej małżeńskiej – tzw. intercyzy.