Kancelaria Radcy Prawnego Aldona Paluch Radca Prawny Mediator

Kancelaria Radcy Prawnego Aldona Paluch Radca Prawny Mediator

Klienci indywidualni

Zakres usług  –  Radca Prawny  –  Klienci indywidualni

avatar

Kancelaria Radcy Prawnego Aldona Paluch Radca Prawny Mediator świadczy usługi prawne dla klientów indywidualnych w zakresie: odszkodowań i spraw frakowych, spraw karnych skarbowych, spraw podatkowych, administracyjnych i sądowo administracyjnych, spraw cywilnych, spraw budowlanych, spraw rodzinnych, nieruchomości, spraw gospodarczych oraz spraw pracowniczych. Oferuje także porady prawne online.

franki

Odszkodowania i Sprawy frankowe

Dochodzenie roszczeń z udziałem podmiotów rynku finansowego takich jak firmy ubezpieczeniowe, banki: kredyty frankowe denominowane i indeksowane do waluty obcej, sprawy odszkodowawcze.

sprawy karne

Sprawy karne skarbowe

Reprezentacja przed organami ścigania, organami karnymi skarbowymi tj. urzędami skarbowymi, urzędami celno-skarbowymi. Reprezentacja w postępowaniu mandatowym, postępowaniu przygotowawczym, postępowaniu sądowym. Poznaj swoje prawa zanim stawisz się w urzędzie.
administracja

Sprawy podatkowe, administracyjne i sądowoadministracyjne

Reprezentacja przed organami administracji publicznej i organami podatkowymi (urzędy miasta, starostwa, urzędy skarbowe, urzędy celno-skarbowe). Odwołania od decyzji, zażalenia na postanowienia, zarzuty w sprawie egzekucji administracyjnej, skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Reprezentacja w kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej, postępowaniu podatkowym, postępowaniu celno-skarbowym i inne.
sprawy cywilne

Sprawy cywilne

Wady oświadczeń woli, ochrona dóbr osobistych, roszczenia konsumenckie i inne
prawo budowlane

Sprawy budowlane

Inwestycje, pozwolenia na budowę, zagospodarowanie przestrzenne. Reprezentacja przed organami nadzoru budowlanego i innymi organami administracji publicznej. Kompleksowa obsługa na każdym etapie sprawy. Do kontaktu zapraszam zarówno klientów indywidualnych jak i biura nieruchomości, deweloperów, inwestorów.
prawo rodzinne

Sprawy rodzinne

Rozwód i separacja, alimenty, kontakty z dzieckiem, władza rodzicielska, opieka nad małoletnimi, podziały majątku, rozdzielność majątkowa i inne.
nieruchomości

nieruchomości

Najem, dzierżawa, służebność, nabywanie i zbywanie nieruchomości, zasiedzenie nieruchomości. Własność i współwłasność. Podziały nieruchomości, ustalenie sposobu korzystania z nieruchomości, spory sąsiedzkie. Indywidualne projekty umów, opiniowanie umów, sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości, pomoc prawna w uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości. Reprezentacja w postępowaniu sądowym i administracyjnym. 

gospodarcze

Sprawy gospodarcze

Przygotowywanie indywidualnych wzorów umów zawieranych w obrocie gospodarczym w celu prawidłowego zabezpieczenia interesów klienta i zminimalizowania ewentualnych sporów sądowych. Wspieranie klientów na każdym etapie negocjacji treści umowy.
Windykacja należności tj. sprawy o zapłatę, postępowania egzekucyjne i zabezpieczające, roszczenia związane z niewypłacalnością dłużnika

sprawy pracownicze

Sprawy pracownicze

Dyskryminacja, naruszenie zasad równego traktowania, sprawy dyscyplinarne, odwołania od wypowiedzenia o pracę i inne
porady online

e-porady

Dzięki e-poradom obsługa prawna możliwa jest z każdego miejsca, w którym znajduje się klient. Wystarczy wypełnić formularz kontaktowy, mieć dostęp do telefonu, maila lub komputera. Radca prawny skontaktuje się niezwłocznie. Zapraszam do kontaktu.