Kancelaria Radcy Prawnego Aldona Paluch Radca Prawny Mediator

Kancelaria Radcy Prawnego Aldona Paluch Radca Prawny Mediator

Sprawy sądowe i pozasądowe

Zakres usług  –  Mediator  –  Sprawy sądowe i pozasądowe

prawo rodzinne

Sprawy rodzinne i rozwodowe

Sprawy okołorozwodowe oraz indywiudalnie alimenty, kontakty z dzieckiem, władza rodzicielska, opieka nad małoletnimi, podziały majątku i inne

gospodarcze

Sprawy gospodarcze

Wszelkiego rodzaju sprawy między przedsiębiorcami
sprawy pracownicze

Sprawy pracownicze

Dyskryminacja, naruszenie zasad równego traktowania, sprawy dyscyplinarne, odwołania od wypowiedzenia o pracę i inne

nieruchomości

Nieruchomości

Spory sąsiedzkie, ustalenie korzystania z nieruchomości wspólnej i inne
administracja

Sprawy administracyjne

Ugody administracyjne. Zgodnie z art. 96a§1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego: „w toku postępowania może być przeprowadzona mediacja, jeżeli pozwala na to charakter sprawy”
franki

Odszkodowania i Sprawy frankowe

Ugody z udziałem podmiotów rynku finansowego takich jak firmy ubezpieczeniowe, banki, ugody przy KNF w sprawach kredytów denominowanych i indeksowanych do waluty obcej