Kancelaria Radcy Prawnego Aldona Paluch Radca Prawny Mediator

Kancelaria Radcy Prawnego Aldona Paluch Radca Prawny Mediator

Przełomowy wyrok TSUE w sprawie zasadności roszczeń Banku w sprawach frankowych – 15 czerwiec 2023 r.

Przełomowy wyrok TSUE w sprawie zasadności roszczeń Banku w sprawach frankowych – 15 czerwiec 2023 r.

Oczekiwanie frankowiczów na wyrok TSUE w sprawie zasadności roszczeń banku za tzw. bezumowne korzystanie z kapitału, nie słabnie. 15 czerwca zapadnie wyrok TSUE w tej w sprawie, który uwzględni lub nie opinię Rzecznika TSUE. Bez wątpienia będzie to jeden z kolejnych najważniejszych wyroków TSUE w sprawach frankowych, który może nie okazać się ostatnią deską ratunku dla banków. Czy TSUE rzuci koło ratunkowe bankom w Polsce, które próbują ratować swoją niestabilną sytuację finansową, czy też jednak po raz kolejny stanie murem za frankowiczami. Opinie są podzielone, mimo że wszyscy oczekują wyroku korzystnego dla frankowiczów. Z dużym prawdopodobieństwem bowiem udzielanie kredytów walutowych przez banki odbije im się po raz kolejny czkawką.

Istnieją bardzo duże szanse na to, aby wyrok TSUE odzwierciedlał opinię Rzecznika Generalnego TSUE albowiem ewentualne roszczenie banku za tzw. wynagrodzenie za korzystanie z kapitału pozostaje w sprzeczności z celami i założeniami Dyrektywy 93/13 w zakresie ochrony prawnej przyznanej konsumentom. Dla zachowania skuteczności tej ochrony niedopuszczalne byłoby umożliwienie bankom dochodzenia jakichkolwiek roszczeń pomimo stosowania przez nie postanowień niedozwolonych. Nie może być zgody na to, aby banki swoim bezprawnym działaniem nadużywały swojej pozycji względem konsumenta, a następnie czerpały korzyści finansowe w wyniku zachwiania równowagi kontraktowej stron. Dlatego też, wyrok ten jest oczekiwany przez obie strony kontaktu frankowego i prawdopodobnie rozwieje wszelkie wątpliwości w zakresie dochodzenia roszczeń przez banki względem konsumentów.